Fahamilah dan Sadarilah Ujian Hidup Itu Pasti Ada

admin

Post Views: 39 Seseorang berkata kepada Imam Al-Auza’i rahimahullah, أريد بيتا بجوار أناس لا يغتابون ولا يحسدون، ولا يبغضون. فأخذني إلى المقبرة وقال: هنا. “Aku ingin rumah tinggal di sebelah orang-orang yang tidak menggibah/menggunjing, tidak iri/dengki, dan tidak membuat marah. Beliau membawaku ke kuburan dan berkata, “Di sini tempatnya.” Jami’ul […]

7 DOSA YANG MEMBINASAKAN

admin

Post Views: 40 Rasulullah صلى الله عليه وسلمَ bersabda, “Jauhilah 7 dosa yang membinasakan.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah صلى الله عليه وسلم, apakah 7 dosa tersebut?” Beliau صلى الله عليه وسلم menjawab, 1. Syirik 2. Sihir 3. Membunuh jiwa yang di haramkan oleh Allah Ta’ala 4. Harta riba 5. […]

Wahai Muslimah Untuk Siapa Engkai Berhias ?

admin

Post Views: 25 Kebiasaan Yang Terbalik Berkata Syaikh Sulaiman Ar Ruhaily Hafidhahullahu, ” Kebanyakan wanita zaman sekarang tatkala hendak keluar rumah, ia berhias dengan berbagai macam makeup, padahal ia tidak lakukan tatkala lagi di rumah. Jika ia menunggu kedatangan suaminya, ia membawa bau menyengat dengan wajah lesu penat. Lain halnya […]

Pentingnya Pensucian Hati

admin

Post Views: 26 Berkata Imam Ibnu Rajab Rahimahullah, “Menyibukkan diri dengan perkara yang bisa mensucikan hati, hal itu lebih utama daripada banyaknya ibadah puasa dan sholat dengan hati yang lalai.” Lathaiful Ma’arif hal. 427