Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Hal Yang Tidak Termasuk RIYA'

﷽ 📝 TIDAK TERMASUK RIYA’ Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah, “Diantara perkara yang tidak termasuk riya’ adalah seorang yang bersemangat dalam ibadah tatkala melihat manusia beribadah.” Al Qoulul Mufid ‘Ala Kitabit Tauhid 2/239
hal yang tidak / bukan termasuk riya'