Materi Audio B3A

admin

Materi Audio Bimbingan Belajar Bahasa Arab (B3A) DAAR AL ATSAR INDONESIA Peringatan: Tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan materi audio ini tanpa seizin pihak Yayasan “Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka” (Shahih Al Jaami no. 6714) DESEMBER 2019 Pertemuan Pertama (No Audio) BBBA_DA_201912_02 BBBA_DA_201912_03 BBBA_DA_201912_04 BBBA_DA_201912_05 BBBA_DA_201912_06 BBBA_DA_201912_07 BBBA_DA_201912_08 JANUARI […]