Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Kerasnya Hati Adalah Musibah Yang Besar

Post Views: 35 Berkata Malik Bin Dinar Rahimahullah, “Tiada musibah menimpa seorang hamba yang lebih besar dari hati yang keras.” Az Zuhd Karya Imam Ahmad hal. 259
Kerasnya Hati Adalah Musibah Yang Besar